Interactief leren voor professionals

in het onderwijs

Onderwijs is één van de beroepsgroepen waar effectieve en frequente feedback niet altijd vanzelfsprekend is. Interdidact heeft een training ontwikkeld die feedback op unieke wijze centraal zet in de school. Deze ondersteunen we op verschillende manieren.

Videotraining

Videotraining

Onze database met instructievideo’s helpt docenten en teams met de implementatie van de "Video Feedback Buddy". Het is praktisch, to the point en op elk moment beschikbaar. Het is ook geschikt om te gebruiken bij het inwerken van nieuwe leerkrachten.

Online Coaching

Online Coaching

Interdidact biedt docenten online coaching. Geschoolde trainers geven feedback op ingezonden opnames. Bij online coaching legt de docent een gerichte hulpvraag voor aan de trainer. Deze geeft expliciete instructies voor de te maken opname.

Mediatheek

Mediatheek

Alle docenten krijgen de beschikking over de kennisclips in onze mediatheek. Denk hierbij aan recente ontwikkelingen in effectieve instructie of bijvoorbeeld nieuwe vakspecifieke inzichten.

Professionele leergemeenschap

Door eerst te leren kijken naar je eigen handelen, dan te leren delen met collega’s en uiteindelijk te kunnen fungeren als voorbeeld voor collega’s is de essentie van Interdidact. Binnen de professionele leergemeenschap kijk je met elkaar naar het gegeven onderwijs en bouw je voort op de goede dingen en verbeter je waar nodig. Lees meer
Screen 1

Mogelijkheden

Er zijn meer mogelijkheden voor de “Video Feedback Buddy”. Denk hierbij aan:
  • Gesprekstechnieken
  • Instructievideo’s voor ouders (uitleg leerstof/hulp)
  • Instructievideo’s voor leerlingen
  • En nog veel meer...
Lees meer
Screen 2

Producten en diensten

Klik hier voor ons aanbod om alleen eerst kennis te maken met de Video Feedback Buddy

Case Studies

Universiteit Twente

Onderzoekers van de Universiteit Twente gebruiken de “Video Feedback Buddy” van Interdidact in een onderzoek naar het effect van de IMPACT-APP. Dit zal duren van november 2016 t/m maart 2017  en bij 70 wiskunde docenten in HAVO 3 zullen lessen worden gefilmd. Het doel van de APP  is om de leskwaliteit te verbeteren en de leerlingbetrokkenheid te vergroten. Het onderzoek moet aantonen of deze RAPPID-feedback daadwerkelijk effectief is.

Iris Connect

Dit bedrijf is op vergelijkbare wijze actief in Groot Brittannië. Al meer dan 1700 scholen zijn aangesloten. Van de docenten die er mee werken geeft 98% aan dat de kwaliteit van hun lesgeven verbeterd is.

“In my role as coach and mentor, this has been the most useful and powerful tool for improving teaching and learning quickly.”
– Lisa Middleton, Assistant Headteacher at Oak Hill Academy

“It’s changed our whole class environment and allowed us to improve what we’re doing quickly”
– Helen Baker, Learning Assistant at Braunstone Primary School

Bill Gates

In 2014 heeft Bill Gates een krachtig pleidooi gehouden voor meer en betere feedback voor docenten. Vanuit de stichting “M.E.T.” maakt hij duidelijk dat systematische feedback en goede praktijkvoorbeelden essentieel zijn voor ontwikkeling van iedere professional. Ruim 3000 docenten hebben meegedaan aan het onderzoek.

Ook hier gaven docenten aan dat feedback een waardevolle toevoeging is als het gaat om hun eigen ontwikkeling!