De FOCUS trainingen van de Universiteit Twente zijn effectief gebleken.

Nu is het tijd voor FOCUS-2017!

 

  • Administratie teruggebracht tot de essentie
  • Inclusief de Video Feedback Buddy!
  • Ondersteuning in een exclusieve omgeving op onze site (kennisclips, documenten, instructievideo’s)
  • Analyseren van toetsen in het leerlingvolgsysteem
  • Analyseren binnen “assessment of learning”
  • Meer coaching in de klas
  • “good practices” staan centraal
  • Planmatig handelen gericht op de praktijk
  • Eenduidige visie op onderwijskwaliteit
  • Veel feedback voor alle deelnemers