Alles even op de rij:

 • Data analyse leerlingvolgsysteem
 • Doelen stellen en doelgericht werken
 • Planmatig handelen binnen een effectief kader van administratie
 • Implementatie Video Feedback Buddy
 • Zelfevaluatie door inzet Video Feedback Buddy
 • Professionele leergemeenschap verrijken door inzet Video Feeback Buddy
 • Feedback op gemaakte analyses
 • Feeback op plannen
 • Intensieve observatiedagen door trainer en IB (Feedback op leskwaliteit)
 • Feedback op borging
 • Collegiale consultatie
 • Teambrede data besprekingen
 • Voortgangsgesprekken met Directie en IB

 

De FOCUS-training is sterk praktijkgericht; vanaf de eerste dag gaat u aan de gang met uw eigen
leerlingvolgsysteemgegevens
en leert u om die volledig en correct te analyseren en interpreteren. Uiteindelijk moeten data, de lessen, het collegiaal overleg, het delen van “good practices”, en de grote hoeveelheid aan feedback school op een hoger niveau te plaatsen.

Om de implementatie binnen de school te verankeren hebben we gekozen voor een teamtraining met een longitudinale opzet: het gehele team volgt gedurende een periode van twee schooljaren de training.

De didactiek binnen de training is van groot belang, daarom passen trainer zich aan bij waar de school mee bezig is. Wij richten ons op de Rekenen en Spelling. Indien nodig kunnen er trainingsdagen ingeroosterd worden om inhoudelijk verder in te gaan op het vakgebied.