ICALT is een observatie-instrument ontwikkeld door Rijksuniversiteit Groningen olv dhr. W. vd Grift. Het is bedoeld als coachingsinstrument voor startende leerkrachten. Het is, en wordt nog steeds, intensief gebruikt. Door ICALT schoolbreed in te zetten geeft u richting en duidelijkheid aan alle leerkrachten in een team. Het geeft de directie een goed beeld van de vaardigheden binnen het team.