Tijdens deze middag of ochtend leggen we alles uit wat nodig is om een goede start te maken. Alle docenten kunnen in kleine groepjes aan de slag met verschillende “Video Feedback Buddy’s”. Na de bijeenkomst heeft iedereen een opname kunnen maken.

Naast informatie over alle ondersteuning die online beschikbaar is zoomen we in op het observeren van lessen, de professionele leergemeenschap maar natuurlijk ook waar de Video Feedback Buddy in jullie school ingezet zou kunnen worden.

We nemen mogelijke ontwikkelscenarios door en willen er zo voor zorgen dat school de implementatie goed handen en voeten kan geven.