Interdidact biedt docenten online coaching. Geschoolde trainers geven feedback op ingezonden opnames. De docent legt een gerichte hulpvraag voor aan de coach. Deze geeft expliciete instructies voor de te maken opname. Deze kan door de docent met de trainer worden gedeeld die op zijn beurt weer feedback geeft door bijvoorbeeld een verslag per mail. Persoonlijk contact met de coach is ook mogelijk!

Online coaching maakt deel uit van de Video Feedback Training. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om per schooljaar een pakket met coachingsmomenten af te nemen.