Dhr Kees Vernooy:

Na 2000 komt in veel onderzoeksliteratuur in toenemende mate de rol van de schoolleiding binnen de professionele leergemeenschap aan de orde. Een professionele leergemeenschap wordt als een van de elementen gezien die effect op de leerling resultaten en/of leerling tevredenheid heeft. Een professionele leergemeenschap is een vorm van continue samenwerking van een schoolteam om door professionele communicatie, waarbij centraal staat het uitwisselen van kennis en ervaringen, het lesgeven en leren op een hoger niveau te tillen. Op scholen die werken vanuit een professionele leergemeenschap is het leren van de leerlingen de eerste prioriteit.

Download hier de publicatie van Dhr Vernooy