Onderwijs is één van de beroepsgroepen waar effectieve en frequente feedback niet altijd vanzelfsprekend is. Interdidact heeft een training ontwikkeld die feedback op unieke wijze centraal zet in de school.

Over Interdidact

Interdidact is onderdeel van CTPO en ontwikkeld door trainers die ervaring hebben met grote implementatietrajecten zoals de tweejarige training “Opbrengst gericht werken” van Focus (Universiteit Twente). Allen hebben onderwijservaring en weten dus wat het is om voor de klas te staan. Hun doel is docenten en scholen te helpen sneller en effectiever te leren van en met elkaar.

Toekomst visie

Interdidact wil in de komende vijf jaar het aanbod aanvullen met interactieve webinars We willen een rijk aanbod aan kwalitatieve kennisclips en instructievideo’s in onze mediatheek. Daarnaast willen we de deelnemende scholen een platform geven om alle mooie zaken met elkaar te delen.

Startende leerkrachten

Vanuit de CAO is afgesproken dat startende leerkrachten de nodige ondersteuning krijgen in de eerste jaren van hun loopbaan. Interdidact en de “Video Feedback Buddy” helpen dit proces te begeleiden.

Effectief onderwijs

Interdidact bouwt voort op waar de school staat. We gaan voor maatwerk! Scholen ondersteunen we door bewezen effectieve handreikingen qua lesmodellen en observatie-instrumenten aan te reiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ICALT van de Rijksuniversiteit Groningen.